Technische Commissie

De technisch commissie heeft een overkoepelende adviserende rol ten opzichte van het bestuur en een sturende rol ten opzichte van de trainers, waarbij de nadruk ligt op continuïteit en verbetering van het trainingsbeleid en –aanbod.

De technisch commissie adviseert het bestuur omtrent: het trainingsaanbod, de toelatingseisen teams voor teamcompetities wedstrijden ende aanschaf van materiaal ten behoeve van de trainingen. Ten behoeve van de sturende rol draagt de technische commissie zorg voor:

a. een jaarplanning, welke het voorlegt aan het bestuur

b. de leiding van het trainersoverleg, welk in ieder geval eens per jaar plaatsvindt.

technischecommissie@triathlonhaarlemmermeer.nl