Kascommissie

De kascommissie, onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene, Vergadering verslag van haar bevindingen uit.