Preventief beleid

Gedragsregels

Triathlon Vereniging Haarlemmermeer hanteert een preventief beleid voor sportorganisaties. Onze vereniging hanteert de gedragsregels NOC*NSF. Deze gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF dus ook de Nederlandse Triathlon Bond (NTB), hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Alle begeleiders en trainers binnen onze vereniging zijn op de hoogte van deze gedragsregels en hebben de gedragscode ondertekent..

Aanstellingsbeleid

TrivH houd altijd een kennismakingsgesprek bij het aanstellen van begeleiders en trainers. Vervolgens checken we altijd referenties van de betreffende sollicitant. Een VOG zal worden aangevraagd en elke 5 jaar opnieuw worden opgevraagd. Elke trainer/begeleider is verplicht lid van de Nederlandse Triathlonbond. Daarnaast is elke begeleider/trainer verplicht de gedragscode te ondertekenen.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen onze sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging is per mail te bereiken via vcp@triathlonhaarlemmermeer.nl, telefonische gegevens worden vervolgens per mail verstrekt.

Leden van onze vereniging (en de VCP) kunnen voor vragen en advies ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de sportbond (NTB) of bij het Centrum Veilige Sport Nederland.